Kategórie / Categories

Kategórie:

Maratón - Dlhá trať - 70km
MM Muži 19 - 39 rokov 1981 - 2001
MBM Muži Masters B 40 - 49 rokov 1971 - 1980
MCM Muži Masters C 50 - 59 rokov 1961 - 1970
MDM Muži Masters D 60 rokov a viac 1960 a skôr
ZM Ženy 19 a viac rokov 2001 a skôr
Polmaratón - Stredná trať - 42km
JP Juniori 17 - 18 rokov      (*) 2002 - 2003
MP Muži 19 - 39 rokov 1981 - 2001
MBP Muži Masters B 40 - 49 rokov 1971 - 1980
MCP Muži Masters C 50 - 59 rokov 1961 - 1970
MDP Muži Masters D 60 rokov a viac 1960 a skôr
ZJP Juniorky 17 - 18 rokov      (*) 2002 - 2003
ZP Ženy 19 - 39 rokov 1981 - 2001
ZMBP Ženy Masters B 40 - 49 rokov 1971 - 1980
ZMCP Ženy Masters C 50 rokov a viac 1970 a skôr
Štvrťmaratón - Krátka trať - 21km
ChŠ Chlapci do 15 rokov      (**) 2006 a neskôr
Kadeti 15 - 16 rokov      (*) 2004 - 2005
Juniori 17 - 18 rokov      (*) 2002 - 2003
Muži 19 - 39 rokov 1981 - 2001
MBŠ Muži Masters B 40 - 49 rokov 1971 - 1980
MCŠ Muži Masters C 50 - 59 rokov 1961 - 1970
MDŠ Muži Masters D 60 rokov a viac 1960 a skôr
Dievčatá do 15 rokov      (**) 2006 a neskôr
ZKŠ Kadetky 15 - 16 rokov      (*) 2004 - 2005
ZJŠ Juniorky 17 - 18 rokov      (*) 2002 - 2003
Ženy 19 - 39 rokov 1981 - 2001
ZMBŠ Ženy Masters B 40 - 49 rokov 1971 - 1980
ZMCŠ Ženy Masters C 50 rokov a viac 1970 a skôr
ŠKODA Family - 5km
1 dospelý + 1 chlapec vo veku 8 - 11 rokov
1 dospelý + 1 chlapec vo veku 12 - 14 rokov
1 dospelý + 1 dievča vo veku 8 - 11 rokov
1 dospelý + 1 dievča vo veku 12 - 14 rokov

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.

(*) Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
(**) Pretekari mladší ako 15 rokov môžu štartovať na trase štvrťmaratónu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu! Odporúčame doprovod pretekára počas celej trate! Doprovodná osoba musí byť tiež riadne prihlásená!

Kategória Family - 1 dospelá osoba + dieťa vo veku 8 - 14 rokov. Dvojica štartuje spolu. Každý z dvojice musí ísť na samostatnom bicykli. Ďieťa musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu. Pri dojazde do cieľa musí byť maximálny odstup medzi dvojicou 15 sekúnd. Vyhodnocuje sa čas druhého z dvojice.
Štart kategórie Family sa uskutoční iba v prípade, ak bude v piatok 17.4.2020 prihlásených minimálne 10 dvojíc! V prípade, že sa štart neuskutoční, štartovné vopred prihláseným samozrejme vrátime. 

 

Slovenský pohár sa vypisuje pre tieto kategórie :

 • Kadeti - krátka trasa (štvrťmaratón)
 • Kadetky - krátka trasa (štvrťmaratón)
 • Juniori – stredná trasa (polmaratón)
 • Juniorky – stredná trasa (polmaratón)
 • Muži Elite – 19 - 39 rokov – dlhá trasa (maratón)
 • Muži Masters - 40 - 49 rokov - dlhá trasa (maratón)
 • Muži Masters - 50 rokov a starší - dlhá trasa (maratón)
 • Ženy Elite – 19 - 39 rokov – dlhá trasa (maratón)
 • Ženy Masters - 40 rokov a vyššie - stredná trať (polmaratón)
   

Držitelia licencií SZC elite, ktorí sa prihlásia na dlhú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Držitelia licencií SZC junior, ktorí sa prihlásia na strednú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Každý účastník pretekov získava po prihlásení Národnú licenciu SZC, ak dovtedy nemá licenciu pridelenú.
Body za preteky do sérií sa počítajú podľa súťažného poriadku danej série.