Kategórie / Categories

Kategórie:

Maratón - Dlhá trať
MM Muži 19 - 39 rokov 1979 - 1999
MBM Masters B 40 - 49 rokov 1969 - 1978
MCM Masters C 50 - 59 rokov 1959 - 1968
MDM Masters D 60 rokov a viac 1958 a skôr
ZM Ženy 19 a viac rokov 1999 a skôr
Polmaratón - Stredná trať
JP Juniori 17 - 18 rokov 2000 - 2001
MP Muži 19 - 39 rokov 1979 - 1999
MBP Masters B 40 - 49 rokov 1969 - 1978
MCP Masters C 50 - 59 rokov 1959 - 1968
MDP Masters D 60 rokov a viac 1958 a skôr
ZJP Juniorky 17 - 18 rokov 2000 - 2001
ZP Ženy 19 - 39 rokov 1979 - 1999
ZMBP Ženy Masters B 40 - 49 rokov 1969 - 1978
ZMCP Ženy Masters C 50 rokov a viac 1968 a skôr
Štvrťmaratón - Krátka trať
Kadeti 15 - 16 rokov 2002 - 2003
Juniori 17 - 18 rokov 2000 - 2001
Muži 19 - 39 rokov 1979 - 1999
MBŠ Masters B 40 - 49 rokov 1969 - 1978
MCŠ Masters C 50 - 59 rokov 1959 - 1968
MDŠ Masters D 60 rokov a viac 1958 a skôr
ZKŠ Kadetky 15 - 16 rokov 2002 - 2003
ZJŠ Juniorky 17 - 18 rokov 2000 - 2001
Ženy 19 - 39 rokov 1979 - 1999
ZMBŠ Ženy Masters B 40 - 49 rokov 1969 - 1978
ZMCŠ Ženy Masters C 50 rokov a viac 1968 a skôr

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.

Slovenský pohár sa vypisuje pre tieto kategórie :

  • Kadeti - krátka trasa (štvrťmaratón)
  • Kadetky - krátka trasa (štvrťmaratón)
  • Juniori – stredná trasa (polmaratón)
  • Juniorky – stredná trasa (polmaratón)
  • Muži Elite – od 19 rokov vyššie– dlhá trasa (maratón)
  • Ženy Elite – od 19 rokov vyššie – dlhá trasa (maratón)

Držitelia licencií SZC elite, ktorí sa prihlásia na dlhú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Držitelia licencií SZC junior, ktorí sa prihlásia na strednú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Každý účastník preteku získava po prihlásení Národnú licenciu SZC, ak dovtedy nemá licenciu pridelenú.
Body za pretek do sérií sa počítajú podľa súťažného poriadku danej série..

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!