Kategórie / Categories

Kategórie:

Maratón - Dlhá trať
MM Muži 19 - 39 rokov 1978 - 1998
MBM Masters B 40 - 49 rokov 1968 - 1977
MCM Masters C 50 - 59 rokov 1958 - 1967
MDM Masters D 60 rokov a viac 1957 a skôr
ZM Ženy 19 a viac rokov 1998 a skôr
Polmaratón - Stredná trať
JP Juniori 17 - 18 rokov 1999 - 2000
MP Muži 19 - 39 rokov 1978 - 1998
MBP Masters B 40 - 49 rokov 1968 - 1977
MCP Masters C 50 - 59 rokov 1958 - 1967
MDP Masters D 60 rokov a viac 1957 a skôr
ZJP Juniorky 17 - 18 rokov 1999 - 2000
ZP Ženy 19 - 39 rokov 1978 - 1998
ZMBP Ženy Masters B 40 - 49 rokov 1968 - 1977
ZMCP Ženy Masters C 50 rokov a viac 1967 a skôr
Štvrťmaratón - Krátka trať
Kadeti 15 - 16 rokov 2001 - 2002
Juniori 17 - 18 rokov 1999 - 2000
Muži 19 - 39 rokov 1978 - 1998
MBŠ Masters B 40 - 49 rokov 1968 - 1977
MCŠ Masters C 50 - 59 rokov 1958 - 1967
MDŠ Masters D 60 rokov a viac 1957 a skôr
ZKŠ Kadetky 15 - 16 rokov 2001 - 2002
ZJŠ Juniorky 17 - 18 rokov 1999 - 2000
Ženy 19 - 39 rokov 1978 - 1998
ZMBŠ Ženy Masters B 40 - 49 rokov 1968 - 1977
ZMCŠ Ženy Masters C 50 rokov a viac 1967 a skôr

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.

Slovenský pohár sa vypisuje pre tieto kategórie :

  • Kadeti - krátka trasa (štvrťmaratón)
  • Kadetky - krátka trasa (štvrťmaratón)
  • Juniori – stredná trasa (polmaratón)
  • Juniorky – stredná trasa (polmaratón)
  • Muži Elite – od 19 rokov vyššie– dlhá trasa (maratón)
  • Ženy Elite – od 19 rokov vyššie – dlhá trasa (maratón)

Držitelia licencií SZC elite, ktorí sa prihlásia na dlhú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Držitelia licencií SZC junior, ktorí sa prihlásia na strednú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Každý účastník preteku získava po prihlásení Národnú licenciu SZC, ak dovtedy nemá licenciu pridelenú.
Body za pretek do sérií sa počítajú podľa súťažného poriadku danej série..

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!