Kategórie / Categories

Kategórie:

Maratón - Dlhá trať
MM Muži 19 - 39 rokov 1980 - 2000
MBM Masters B 40 - 49 rokov 1970 - 1979
MCM Masters C 50 - 59 rokov 1960 - 1969
MDM Masters D 60 rokov a viac 1959 a skôr
ZM Ženy 19 a viac rokov 2000 a skôr
Polmaratón - Stredná trať
JP Juniori 17 - 18 rokov 2001 - 2002
MP Muži 19 - 39 rokov 1980 - 2000
MBP Masters B 40 - 49 rokov 1970 - 1979
MCP Masters C 50 - 59 rokov 1960 - 1969
MDP Masters D 60 rokov a viac 1959 a skôr
ZJP Juniorky 17 - 18 rokov 2001 - 2002
ZP Ženy 19 - 39 rokov 1980 - 2000
ZMBP Ženy Masters B 40 - 49 rokov 1970 - 1979
ZMCP Ženy Masters C 50 rokov a viac 1969 a skôr
Štvrťmaratón - Krátka trať
Kadeti 15 - 16 rokov 2003 - 2004
Juniori 17 - 18 rokov 2001 - 2002
Muži 19 - 39 rokov 1980 - 2000
MBŠ Masters B 40 - 49 rokov 1970 - 1979
MCŠ Masters C 50 - 59 rokov 1960 - 1969
MDŠ Masters D 60 rokov a viac 1959 a skôr
ZKŠ Kadetky 15 - 16 rokov 2003 - 2004
ZJŠ Juniorky 17 - 18 rokov 2001 - 2002
Ženy 19 - 39 rokov 1980 - 2000
ZMBŠ Ženy Masters B 40 - 49 rokov 1970 - 1979
ZMCŠ Ženy Masters C 50 rokov a viac 1969 a skôr
ŠKODA Family
1 dospelý + 1 dieťa vo veku 8 - 14 rokov

Rozhodujúcim kritériom pre zaradenie do kategórie je rok narodenia, čiže vek ktorý účastník dosiahne v roku konania pretekov.

Kategória Family - 1 dospelá osoba + dieťa vo veku 8 - 14 rokov. Dvojica štartuje spolu. Každý z dvojice musí ísť na samostatnom bicykli. Ďieťa musí mať písomný súhlas zákonného zástupcu. Pri dojazde do cieľa musí byť maximálny odstup medzi dvojicou 15 sekúnd. Vyhodnocuje sa čas druhého z dvojice.
Štart kategórie Family sa uskutoční iba v prípade, ak bude v piatok 12.4.2019 prihlásených minimálne 10 dvojíc! V prípade, že sa štart neuskutoční, štartovné vopred prihláseným samozrejme vrátime. 

 

Slovenský pohár sa vypisuje pre tieto kategórie :

  • Kadeti - krátka trasa (štvrťmaratón)
  • Kadetky - krátka trasa (štvrťmaratón)
  • Juniori – stredná trasa (polmaratón)
  • Juniorky – stredná trasa (polmaratón)
  • Muži Elite – 19 - 39 rokov – dlhá trasa (maratón)
  • Muži Masters - 40 - 49 rokov - dlhá trasa (maratón)
  • Muži Masters - 50 rokov a starší - dlhá trasa (maratón)
  • Ženy Elite – 19 - 39 rokov – dlhá trasa (maratón)
  • Ženy Masters - 40 rokov a vyššie - stredná trať (polmaratón)
     

Držitelia licencií SZC elite, ktorí sa prihlásia na dlhú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Držitelia licencií SZC junior, ktorí sa prihlásia na strednú trať, získavaju automaticky body do Slovenského pohára.
Každý účastník pretekov získava po prihlásení Národnú licenciu SZC, ak dovtedy nemá licenciu pridelenú.
Body za preteky do sérií sa počítajú podľa súťažného poriadku danej série..

Pretekári mladší ako 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!
Pretekari mladší ako 15 rokov môžu štartovať na trase štvrťmaratónu len s písomným súhlasom zákonného zástupcu a doprovodom počas celej trate! Doprovodná osoba musí byť tiež riadne prihlásená! O túto výnimku je potrebné požiadať mailom.