Ceny / Prizes

Prví traja v každej kategórii obdržia:

 • vecné ceny od spoločnosti ŠKODA
 • trofeje so Svätojurským vínom (venuje mesto Svätý Jur) - okrem mládežníckych kategórií
 • vecné ceny od predajne Alterbike v hodnote 1300€

 

Na dlhej trati budú finančne ocenení :

 • prví desiati muži v absolútnom poradí
  (1.miesto 100€, 2.miesto 80€, 3.miesto 60€, 4.miesto 40 €, 5.miesto 20€, 6.-10.miesto 10€)
 • prvých päť žien v absolútnom poradí
  (1.miesto 100€, 2.miesto 80€, 3.miesto 60€, 4.miesto 40 €, 5.miesto 20€)

Na strednej trati budú finančne ocenení:

 • prví piati muži (1.miesto 50€, 2.miesto 40€, 3.miesto 30€, 4.miesto 20 €, 5.miesto 10€)
 • prvých päť žien (1.miesto 50€, 2.miesto 40€, 3.miesto 30€, 4.miesto 20 €, 5.miesto 10€
   

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu výhier.

Tombola:

Každý účastník preteku bude zaradený do tomboly. Žrebovanie sa uskutoční ihneď po vyhodnotení preteku.

Ceny do tomboly venujú:

 • ŠKODA - bicykel ŠKODA 
 • Kaktusbike - bicykel 
 • FaxcopyPro 
 • Ivanco travel agency
 • STAMET
 • AMC - kuchynské potreby
 • Víno Matula - kolekcia Svätojurských vín
 • Víno z kamenného dvora - kolekcia Svätojurských vín
 • Floraservis - umývačky reťazí + Cyklostar