Odmena 50€

V prípade stanovenia nového najlepšieho času bude rekordér odmenený finančnou odmenou €50 v mužskej aj ženskej kategórii !

Rekordéri trate:
 muži: Ján Gálik - 21:27,81
 ženy: Janka Števková - 23:49,43

 

Vitajte

Vitajte na novej stránke nášho podujatia. Sme radi, že partnerom 3.ročníka Malokarpatského Drapáku bude cyklistická predajňa priamo zo Svätého Jura - Cajglovo. Názov podujatia preto bude Cajglovo Malokarpatský Drapák a konať sa bude v nedeľu 19.6.2016. Viac informácii nájdete v propozíciách.

Stránky