Novinka

Pri účasti na všetkých troch podujatiach : ŠKODA Svätojurský MTB maratón, Malokarpatský Drapák a Kaktusbike Svätojurský Blesk, získa pretekár bonusový suvenír.

Pri prezentácii na tento pretek bude možnosť prihlásiť sa a uhradiť štartovné aj na Kaktusbike Svätojurský blesk, ktorý sa bude konať 5.7.2017. Úhrada za obidva štarty bude €12. Toto zvýhodnenie platí len pri platbe na prezentácii k Drapáku.

2017

Malokarpatský Drapák v roku 2017 sa bude konať v nedeľu 11.6.

Stránky