Propozície

Organizátor a usporiadateľ

Cyklistická Detská tour , CK Svätý Jur, Mesto Svätý Jur

 

Dátum konania súťaže

1. mája 2016 /nedeľa/

 

Presné miesto štartu a cieľa

Futbalový štadión Svätý Jur

 

Ubytovanie
Pre účastníkov odporúčame
Hotel Maxim, email: recepcia@hotelmaxim.sk
Horský hotel Eva, email: hotel@horskyhotel-eva.sk

 

Trate

Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej tour. Súťažiť sa bude na trávnatom povrchu futbalového štadióna s minimálnym prevýšením.

 

Čas štartu

Kategória baby štart 11.00 hod. ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

 

Miesto a čas prezentácie

Futbalový štadión Svätý Jur

30. apríla 17.00 - 18.00

1. mája 8.30 -10.30

 

PROGRAM:

Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program, ktorý zabezpečuje organizátor podujatia.
PUMPTRACK Filipa Polca
Svetový šampión v mestských zjazdoch na bicykli:
„ Na bicykloch jazdím od raného detstva. Začínal som s trialom keď som mal 4 roky a neskôr som pretekal BMX. Tu som sa naučil ovládať svoj bike vo väčšej rýchlosti, prekonávať prekážky a prechádzať zákruty. Povedal by som, že tu som nabral všetky potrebné návyky, ktoré som neskôr zúžitkoval aj pri ďalších disciplínach a čerpám z nich dodnes.
Tu som sa naučil ovládať svoj bike vo väčšej rýchlosti, prekonávať prekážky a prechádzať zákruty. Povedal by som , že tu som nabral všetky potrebné návyky, ktoré som neskôr zúžitkoval aj pri ďalších disciplínach a čerpám z nich dodnes. Popri tomto zábavnom jazdení,  ktoré buduje praktické technické návyky, rozvíjame aj celkovú kondíciu."

Ceny:

Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) respektíve plagát s podpisom Petra Sagana.

Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci

Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií plaketa a medaile Petra Sagana.

 

Bodovanie Detskej tour

Bodovanie DTPS pre rok 2016. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 30 a viac súťažiacich tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 25 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. Do konečného bodovania sa započítava 7 najlepších výsledkov (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítava kolo, kde účastník získal najmenej bodov). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára

 

Trate Detskej tour

Doporučené sú nasledovne pre dané kategórie :
a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty
b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 4 – 7 minút
c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 8 – 12minút
d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 12 – 15 minút
e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút
f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 35 minút