Prihlásenie

Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete na http://3kolo-detskatour-petrasagana.mtbiker.sk/

Online prihlasovanie do 28. apríla, následne možné už len pri prezentácií.

 

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácií, nutné je však prísť s dostatočným predstihom.. Všetci vopred online prihlásení súťažiaci budú na záverečnom kole Detskej tour zaradení do zlosovania o ceny od partnera súťaže.

 

Radenie do štartovacieho koridoru:

Postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas prezentácie, nie výkonnosť alebo priebežné poradie pretekára ) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie baby. Avšak prví traja v priebežnom poradí príslušnej kategórie sú radení na štart prednostne bez ohľadu na to, kedy si vyzdvihli štartové číslo.

Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.

 

Kategórie:

Baby

2012 a viac

Mikro

2010 – 2011

Mili

2008 – 2009

Mini

2006 – 2007

Mladší Žiaci

2004 – 2005

Starší Žiaci

2002 – 2003

 

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.

 

Štartovné

0 € kategória baby

1 €kategória mikro až starší žiaci