Cyklistický klub Svätý Jur

Adresa:

Prostredná 5
Svätý Jur
90021

IČO: 36076333
DIČ: 2022014940

č.účtu: 0186532776/0900
IBAN:   SK4709000000000186532776
BIC:     GIBASKBX


Členovia výboru:
predseda:             Ing.Juraj Hupka - 0918 713 807, juraj.hupka@gmail.com
podpredseda:     Vincent Hupka - 0905 487 028, vincent.hupka@gmail.com

Manažéri:
športový:              Tomáš Vlnka - 0905 976 827, proximity999@gmail.com
finančný:              Ing.Mariana Fiamová, 0915 782 076,  mariana.fiam@gmail.com

Člen:
Miroslav Reingraber - 0910 994 056