2022

Svätojurský Blesk v roku 2022 bude v tradičnom dátume 5.7.2022 a bude súčasťou Župného pohára.