Prihlasovanie

Spustili sme online prihlasovanie. Využie možnosť prihlásiť sa online a nebudete musiet vypĺňať prihlášku pri prezentácii.