2017

Svätojurský Blesk v roku 2017 sa bude konať v stredu 5.7.