Prezentácia

Prezentácia k zajtrajšiemu preteku bude  v mieste štartu v čase 8.30 - 9.45 hod! Po tomto čase nebude možné sa zaprezentovať !