Odmena 50€

V prípade stanovenia nového najlepšieho času bude rekordér odmenený finančnou odmenou €50 v mužskej aj ženskej kategórii !

Rekordéri trate:
 muži: Ján Gálik - 17:13,90
 ženy: Janka Števková - 19:46,24